Kielikukkasen terälehdet helpottavat kielikurssivalintoja

Kielikukkasen terälehdet helpottavat kielikurssivalintoja

Haluaisitko aloittaa tai jatkaa kieltenopiskelua, mutta et ole varma, millainen kurssi sopisi sinulle? Nyt kaikki Etelä-Helsingin kansalaisopiston kielten kurssit on luokiteltu  sen mukaan, miten kurssilla opiskellaan ja opitaan. Näin yritämme tehdä kurssivalinnasta helpompaa ja opiskelusta mielekkäämpää.

Yleiskurssi

Yleiskursseilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita:  kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselta ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Keskustelukurssi

Keskustelukursseilla keskitytään suullisen vuorovaikutuksen kehittämiseen, yleensä ilman oppikirjaa. Työskentelytavat tunneilla vaihtelevat ja usein opiskelijat voivat itse myös vaikuttaa keskusteltavien aiheiden valintaan. Opiskelun tavoitteena on parantaa kielen käytön varmuutta ja sujuvuutta. Tunneilla tuetaan ääntämistä, sanavaraston kehittymistä ja toimimista erilaisissa kielenkäyttötilanteista, kuten vaikka mielipiteen ilmaisemisessa.

Täsmäkurssi

Täsmäkurssit on suunniteltu tiettyä kohderyhmää varten. Kurssit ovat kaikille avoimia, mutta opettaja suunnittelee kurssin sisällön ja toteutustavan tiettyä kohderyhmää silmällä pitäen. Tällaisia kursseja olisi esimerkiksi ‘norjan kieltä sairaanhoitajille’.

Teemakurssi

Teemakursseilla kieltä opitaan jonkin teeman näkökulmasta. Ne voivat myös keskittyä johonkin kielen osa-alueeseen, esim. ääntämiseen, tai tarjota innostavia yhdistelmiä, kuten kitaratunnit espanjaksi.

Tehokurssi

Tehokursseilla opiskelu on tavoitteellista, tehokasta ja etenemistahti nopea. Kurssit ovat yleensä monimuotokursseja eli niillä käytetään verkkoalustaa ja opiskelija sitoutuu tekemään kotitehtäviä reaaliaikaisten tapaamisten välissä. Kurssi voi sisältää tasotestin, jonka perusteella opiskelija hyväksytään kurssille.​ Tasotesti voi pitää sisällään lyhyen kirjallisen tehtävän ja puhelimen kautta suoritettavan haastattelun.

Kielikukkanen -malli syntyi Opetushallituksen Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustukset 2020 rahoittamana yhteistyössä Kuopion ja Kalliolan kansalaisopiston sekä Vaasan kansalaisopisto Alman kanssa. Hankeopistot ovat pohtineet, kuinka aikuisten kieltenopiskelusta voidaan tehdä tehokkaampaa ja opiskelijoiden tarpeet paremmin huomioonottavaa. Hankkeen taustalla on huoli suomalaisten vieraiden kielten opiskelun vähenemisestä ja yksipuolistumisesta.