Skip to Content

Arvomme ja toiminta-ajatuksemme

Tervetuloa Etkoon!

Etelä-Helsingin kansalaisopisto on Kansanvalistusseura sr.:n (Kvs-säätiö) ylläpitämä oppilaitos, joka järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta koulutusta ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia Etelä-Helsingin sydämessä.

Tarjoamme lähi– ja etäopetuskursseja, monimuoto– ja verkkokursseja sekä kursseja, joille voi osallistua paikan päällä tai kotoa käsin, oman valinnan mukaan.

Kurssitoiminta on avointa ja saavutettavaa. Kansalaisopiston kurssit ovat ensisijaisesti aikuisille suunnattuja. Erikseen tarjonnasta löytyy kursseja, joihin pienet lapset ja aikuiset osallistuvat yhdessä.

Opisto on elinikäistä ja jatkuvaa oppimista edistävä sivistykselliseen tasa-arvoon suuntautunut opiskeluyhteisö. Tarjontaa määrittelevät paikalliset koulutustarpeet.

Opiston kursseille osallistuu vuosittain n. 3000 kurssilaista. Opetustunteja toteutuu n. 6000 tuntia. Kansanvalistusseura sr:n ylläpitämä Etelä-Helsingin kansalaisopisto on vapaan sivistystyön yksityinen oppilaitos. Se on toiminut eteläisessä Helsingissä vuodesta 1938.

Back to top