Skip to Content
Ajankohtaista

Miten kestävä kehitys näkyy Etelä-Helsingin kansalaisopiston arjessa?

Julkaistu:

Kestävän kehityksen periaatteiden ymmärtäminen ja niiden soveltaminen ovat nousemassa yhä tärkeämmiksi taidoiksi muuttuvassa maailmassa. Etelä-Helsingin kansalaisopiston opettajat kokoontuivat syyslukukauden alkaessa pohtimaan kestävän tulevaisuuden teemoja työpajassa. 

Työpaja avasi keskustelun kestävän kehityksen osa-alueista, muutosta vauhdittavista tekijöistä ja mahdollisista tulevaisuuden kehityskuluista. Opettajat tunnistivat eniten opetustyöhön vaikuttaviksi muutostekijöiksi ympäristötietoisuuden nousun ja teknologisen kehityksen.

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat saaneet yhä enemmän huomiota niin kansainvälisesti kuin paikallisestikin. Ympäristötietoisuuden kasvaminen vaikuttaa myös harrastusten valintaan. Kestävän kehityksen teemoihin liittyvät kurssit, kuten Paikkaa ja parsi ja Kirjansidonta kasvattavat suosiotaan. Lisäksi Etelä-Helsingin kansalaisopisto järjestää kestävä tulevaisuus –teemaisia luentoja yhteistyössä muiden kansalaisopistojen kanssa. Syksyn 2023 luentotarjontaan kuuluvat Arto O. Salosen luento Hyvinvointi kriisiytyvässä ajassa ja Jore Marjarannan luento Hyvinvoinnin merkitys arjessamme

Toisaalta digitalisaatio ja teknologinen kehitys avaavat uusia ovia oppimiselle. Etäopetus ja verkkoalustat mahdollistavat oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta. 

 “Työpajassa laskimme opettajien kanssa hiilijalanjäljen ja pohdimme keinoja, miten voisimme pienentää sitä omalta osaltamme. Jatkossa tuomme kestävän kehityksen toimintatapoja entistä näkyvämmäksi toiminnassamme. Olemme nostaneet kurssikuvauksiin esille kestävän tulevaisuuden ja ekologisen kestävyyden osa-alueita. Opettajia kannustetaan miettimään kurssin sisältöjä ja toteutusta näistä lähtökohdista,” Etelä-Helsingin kansalaisopiston rehtori Mia Talikka kertoo. 

Kestävän kehityksen teemat opetustyössä 

Keskustelu ei jäänyt vain sanojen tasolle. Opettajat ottivat konkreettisia askeleita kohti kestävämpää tulevaisuutta – moni opettaja suunnitteli jo seuraavalle lukukaudelle kursseja kestävän kehityksen näkökulmasta. Aiheet vaihtelivat sukupuolisensitiivisyydestä opetustyössä kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen käsitöissä ja yhteiskunnallisten teemojen sisällyttämiseen liikkeelliseen ilmaisuun. Huomiota kiinnitettiin myös opiston yleisten käytäntöjen edistämiseen kestävämpään suuntaan, kuten paperitulosteiden vähentämiseen ja opiston ympäristöystävällisten käytäntöjen tehostamiseen. 

Kuva: Opettajien ajatuksia kestävän kehityksen teemojen sisällyttämisestä opetustyöhön.
 

Yhdessä kohti kestävää tulevaisuutta 

 Opettajat keskustelivat kestävän kehityksen teemojen sisällyttämisestä omaan opetustyöhön. Yksimielisesti todettiin, että kestävän kehityksen teemat tulevat olemaan entistä keskeisemmässä roolissa kansalaisopiston kursseilla.  

Tulevaisuudessa Etelä-Helsingin kansalaisopiston kurssitarjonta monipuolistuu entisestään. Kestävä kehitys on kaiken opetustyön läpileikkaava teema. Teknologian kehittyminen mahdollistaa opetuksen räätälöinnin jokaisen oppijan tarpeisiin. 

Yksi tärkeä viesti, joka työpajasta jäi, oli yhteisöllisyyden voima. Uskomme, että yhdessä voimme vaikuttaa myönteisesti tuleviin sukupolviin ja ympäröivään maailmaan. Työpaja oli vasta alku ja innolla odotamme, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 

Jaa artikkeli
Back to top