Skip to Content
Ajankohtaista

Opiston toimintaa kehitetään yhdessä opiskelijoiden kanssa

Julkaistu:

Etelä-Helsingin kansalaisopisto on muodostanut opiskelijoistaan asiakasraadin vastatakseen entistä paremmin muuttuviin opiskelun tarpeisiin. Opiskelijoiden tarpeiden ymmärtäminen on opiston toiminnan ytimessä.

”Olemme jo pitkään keränneet opiskelijoiden palautetta kurssien päätyttyä kurssipalautekyselyillä. Nyt haluamme ottaa opiskelijoita entistä enemmän mukaan opiston kehittämiseen”, Etelä-Helsingin kansalaisopiston rehtori Mia Talikka kommentoi.

Asiakasraati koostuu kiinnostuksensa opiston kehittämiseen ilmaisseista opiskelijoista. Ensimmäisessä asiakasraadissa selvitettiin opiskelijoiden mielipiteitä kestävän kehityksen teemoista. Asiakasraati toteuttettiin verkkokyselynä osana Opistojen tunnettavuuden lisääminen palvelumuotoilun ja viestinnän keinoin -hanketta.

Kyselyyn vastasi 228 opiston opiskelijaa. Vastanneista 79 % mielestä kansalaisopistolla on merkittävä rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Tämän tavoitteen edistäminen läpileikkaa Etelä-Helsingin kansalaisopiston toiminnan.

”Kestävän kehityksen näkökulma näkyy jokaisella kurssilla jollain tapaa, esimerkiksi materiaalivalinnoissa. Myös kurssien teemat valikoituvat kestävän kehityksen näkökulmasta”, Mia  kommentoi.

Kyselyyn vastanneita kiinnostaa kestävän kehityksen aiheista eniten vastuullinen kuluttaminen, luonnon monimuotoisuus elinikäinen oppiminen ja terveys sekä hyvinvointi. Useissa vastauksissa todetaan, että kestävän kehityksen teemojen toivotaan sisältyvän kaikkien kurssien sisältöön. Opistolta toivotaan etenkin kierrätykseen, elinikäiseen oppimiseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä kursseja. Näitä teemoja tulemme sisällyttämään jatkossakin kurssitarjontaamme.

Haluatko liittyä mukaan asiakasraatiin?

Ilmaise kiinnostuksesi osallistua asiakasraatitioimintaan lähettämällä yhteystietosi sähköpostitse osoitteeseen toimisto.etko(at)kvs.fi

Asiakasraatilaisille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua opiston kehittämistyöhön kyselyiden ja työpajojen kautta. Kaikki opiston toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet voivat osallistua asiakasraatitoimintaan.

Tervetuloa mukaan kehittämään opistostamme entistä parempi!

Etelä-Helsingin kansalaisopisto

Jaa artikkeli
Back to top