Skip to Content

Katja Villanen-Juvakka

Olen freelancer ja vapaa kirjoittaja. Opetan luovaa kirjoittamista ja selkokirjoittamista, ohjaan erilaisia luovia ryhmiä sekä teen monenlaisia kirjoitustöitä. Muille tehtävien kirjoitustöiden ohessa kirjoitan itse lapsille, nuorille ja aikuisille niin selkokielisiä kuin yleiskielisiä tekstejä.

Kursseja ja opetustöitä toteutan sekä verkko- että lähiopetuksena. Verkko-opetus antaa niin opettajalle kuin opiskelijallekin mahdollisuuden toimia yli maakuntarajojen ja ruuhkaisen arjen keskellä opiskelevalle se saattaa joskus olla ainut realistinen mahdollisuus osallistua. On ollut hienoa huomata, kuinka toimivia ja yhteisöllisiä verkossa kokoontuvat ryhmätkin voivat olla.

Luovat menetelmät ovat olleet aina tärkeä osa työtäni ja sen kehittämistä. Koulutuksiltani olen kätilö ja ohjaustoiminnan artenomi YAMK. Artenomiopinnoissani pääaineeni oli terapeuttinen ohjaustoiminta. Olin vuosia haaveillut freelancer-työstä ja viisikymppisyyden kynnyksellä totesin, että nyt tai ei koskaan. Siirryin itseni työllistäjäksi vuonna 2022 opiskeltuani sitä ennen vuoden ajan päätoimisesti AhlmanEdun kirjoittajalinjalla. Kirjoittajaopintoja jatkan edelleen.

Voimaa ja energiaa elämääni tuovat muun muassa luonto, perhe, ystävät, talviuinti, uuden oppiminen, lukeminen ja kirjoittaminen. Innostusta työhöni saan ihmisten kohtaamisesta ja siitä, että nykyisessä työssäni saan kokea uusia ja monipuolisia työtehtäviä erilaisissa paikoissa.

Back to top