Skip to Content

Antti Snellman

Antti Snellman on musiikkipedagogi (YAMK) ja toiminut reilut 20 vuotta saksofoninsoitonopettajana Pop & Jazzkonservatoriossa ja vuodesta 2017 lähtien myös Etelä-Helsingin kansalaisopiston tuntiopettajana. Antti toimii aktiivisena freelancemuusikkona erilaisissa rytmimusiikin kokoonpanoissa. Aiemmin muusikkoisän vapaa-aika kului enimmäkseen lastenhoidon parissa, mutta lasten aikuistuttua löytyy nyt paremmin aikaa mökkeilylle sekä pedagogiikan jatko-opinnoille.

Pidetty opettaja saa oppilailtaan täyden arvosanan ja suullista palautetta: ”Antti todella paneutuu kunkin oppilaan tavoitteisiin ja tarpeisiin. Ja on pedagogisesti erittäin taitava. Tykkään!”

Back to top