Varautuminen poikkeusoloihin

Syksyn kurssit ja varautuminen poikkeusoloihin

Jokaiselle kurssillemme on tehty varautumissuunnitelma mahdollisia poikkeusoloja varten.

Kurssien toteutusvaihtoehdot poikkeusoloisssa ovat seuraavat:

1. Kurssi siirtyy verkkoon

Poikkeusoloissa kurssi järjestetään/kurssia jatketaan etäopetuksena. Etäopetus tarkoittaa opettajan pitämiä etätunteja videoyhteyden välityksellä. Aikataulut eivät muutu etäopetustilanteessa.

Etätunnit muodostavat opetuksen rungon, jonka rinnalla tarjolla voi olla verkkomateriaalia ja ohjausta. Etäopetusvaihtoehto koskee kaikkia Etkon kursseja, jollei kurssin kohdalla ole muuta mainintaa.

2. Seuraa striimia (live) – kurssikerrat suoratoistetaan ilmoittautuneille tarvittaessa

Kurssi järjestetään lähiopetuksena, mutta kurssikerrat myös striimataan (live) tarvittaessa. Jos kuulut riskiryhmään, voit osallistua kurssille verkkoyhteyden avulla. Ole yhteydessä opistosihteeriin, marja.karlin@etko.fi, 09 622 9580), niin pystymme varautumaan striimaukseen.

Jos lähiopetus joudutaan keskeyttämään, kurssi siirtyy toimimaan pelkästään etäopetuksena. Striimattavien kurssien kohdalla on maininta “Seuraa striimia”.

Lähiopetuskurssi

Joitain kursseja ei ole tarkoituksenmukaista siirtää etäopetukseen liittyen kurssin luonteeseen (kurssit, joissa tarvitaan esim. erikoisvälineitä tai -materiaaleja, joita ei kotoa löydy). Vain lähiopetuksessa toteutettavat kurssit siirretään poikkeusoloissa myöhempään ajankohtaan.

Tarkempaa tietoa poikkeustilanteita ja ilmoittautumista koskien löydät täältä.