Suomen kielen kursseja ulkosuomalaisille, paluumuuttajille ja kaikille suomen kielestä kiinnostuneille aikuisille

Suomen kielen kursseja ulkosuomalaisille, paluumuuttajille ja kaikille suomen kielestä kiinnostuneille aikuisille

Etelä-Helsingin kansalaisopistossa alkaa keväällä 2021 kiinnostavia verkossa pidettäviä suomen kielen uutuuskursseja ulkosuomalaisille ja Suomeen palaaville/palanneille paluumuuttajille, jotka haluavat parantaa suomen kielen osaamistaan, kielioppiaan tai virkistää ulkomaille muuton seurauksena ruostunutta suomen kielen taitoaan.

Tarjolla on myös suomi vieraana kielenä -kursseja, jotka ovat suunnattu suomen kielestä kiinnostuneille. Nämä kurssit sopivat loistavasti kaikille, jotka haluavat oppia suomea kommunikoidakseen suomenkielisten läheistensä kanssa tai selvitäkseen arkisista asioista suomen kielellä.

Beginner’s Finnish -kurssilla opiskellaan arkisia tilanteita varten kuten ravintolassa tilaamista, varauksen tekoa tai matkustamista sekä kaupungilla asiointia ja kurssin käytyään pystyy kertomaan itsestään nimen, ammattinsa, kertomaan perheestään ja harrastuksistaan sekä kirjoittamaan lyhyitä ilmaisuja ja lauseita suomeksi.

Aktivoi suomesi -kurssilla syvennetään suomen kielen osaamista, opitaan ilmaisemaan omaa itseä arkielämän tilanteissa ja perehdytään keskeisiin kielioppirakenteisiin. Kurssin käytyään käytössä on laajempi sanasto ja parempi itsevarmuus suomen puhujana. Kurssi sopii alkeiden kertaajille ja hieman suomea osaaville.

Asiatekstit kuntoon -kirjoituskurssilla keskitytään lyhyiden asiatekstien kirjoittamiseen suomen kielellä. Kurssi sopii suomenkieliselle tai kaksikieliselle opiskelijalle, jolla suomen kielellä kirjoittamisen taito on päässyt ruostumaan tai joka käyttää työkielenään muuta kuin suomen kieltä.

Omaelämäkerrallisen kirjoittamisen verkkokurssi ulkosuomalaisille ja paluumuuttajille -kurssilla kirjoitetaan omaelämäkerrallisia tekstejä suomen kielellä. Kurssilla pääsee tutkimaan, miten elämän käännekohdat, oma ympäristö, tärkeät ihmiset ja paikat kääntyvät teksteiksi. Kurssi sopii sekä aloitteleville että edistyneemmille kirjoittajille. Kurssilla voidaan opiskelijoiden niin halutessa työstää myös kaunokirjallisia tekstejä, kuten lyriikkaa ja proosaa.

Test your Finnish – Testaa suomesi! -testillä voi selvittää oman suomen kielen tason. Testi sisältää kuullun ja lukemisen ymmärtämisen harjoituksen, kielioppi- ja sanastotehtävän sekä kirjoitustehtävän. Tämän lisäksi jutellaan kokeneen opettajan kanssa, jolta saa henkilökohtaista palautetta kielitaidosta sekä vinkkejä ja ideoita opiskeluun.

Ilmoittaudu itse mukaan opiskelemaan inspiroivassa ja kannustavassa seurassa suomen kieltä tai vinkkaa kursseista tuttavillesi tai läheisillesi, joille verkkokurssimme voisivat sopia! Suomi-Seuran jäsenille annamme 20 % alennuksen kurssihinnasta.