Yhdistys

 

Yhdistys, nykyiseltä nimeltään Toimela ry, perustettiin vuonna 1938.  Yhdistyksen ylläpitämä kansalaisopisto aloitti toimintansa samana vuonna. Toimela ry:n tarkoituksena on toimia sitoutumattomana yhdistyksenä sivistys- ja sosiaalisen työn kansalaisjärjestö Suomen Setlementtiliitto ry:n (Finlands Settlementförbund r.f.) jäsenenä.

Toimela ry
1) ylläpitää kansalaisopistoa (virallisena nimenä Etelä-Helsingin kansalaisopisto)
2) järjestää palstapuutarhatoimintaa helsinkiläisille
3) tukee lasten ja nuorten keskuudessa tehtävää kasvatustyötä mm. kerhotoiminnan avulla
4) tukee opiskelijoiden opinto- ja harrastustoimintaa mm. jakamalla stipendejä
5) ryhtyy mahdollisuuksien mukaan muihin vastaavanlaisiin toimenpiteisiin.

Toimela ry järjestää palstapuutarhatoimintaa yhteistyössä Toimelan palstapuutarha ry:n kanssa. Viljelytoiminta Toimelan palstapuutarhalla on jatkunut jo vuodesta 1936. Yhdistys vuokraa Munkkiniemessä sijaitsevaa puutarhatonttia Helsingin kaupungilta. Tontilla sijaitsevat yhdistyksen omistamat rakennukset toimivat viljelijöiden työ-, virkistys- ja kokoontumistiloina.

Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea alla näkyvällä lomakkeella. Yhdistyksen hallitus tekee virallisen päätöksen jäsenyyden hyväksymisestä. Toimela ry:n jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen tilille Nordea FI80 1014 3000 0700 33, viitenumero 7485.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna rahan- ja tavarankeräyksiä sekä järjestää myyjäisiä ja arpajaisia.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, yleensä huhtikuussa ja joulukuussa.

15 euron jäsenmaksun maksanut yhdistyksen jäsen voi saada 20 % alennuksen Etelä-Helsingin kansalaisopiston kurssimaksusta. Alennus koskee yhtä ryhmämuotoista kurssia/kalenterivuosi.

Etunimi

Sukunimi

Katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

Hyväksyn yhdistyksen tarkoituksen