Feb 122018
 

Etelä-Helsingin kansalaisopisto ja sen ylläpitäjä, Toimela ry, juhlivat 80-vuotista toimintaansa vuonna 2018. Kansalaisopiston ryhmät (meneillään olevien kurssien opiskelijat ja opettajat) voivat hakea stipendejä juhlavuosiesitysten/-näyttelyiden tai vastaavien (= projektien) toteuttamiseksi. Stipendirahastona toimii Elsa Volasen muistorahasto. Tarkoituksena on kannustaa, innostaa ja antaa tukea opiston ryhmien esiintymisille.

Stipendit myönnetään kiinnittäen huomiota projektin ideaan, innostuksen määrään ja toteuttamiskelpoisuuteen. Projekteilta ei edellytetä erityistä juhlavuositeemaa, vaan haluamme antaa ryhmien kukoistaa omista lähtökohdistaan. Stipendit jaetaan hakujärjestyksessä. Kun muistorahaston varat on käytetty, stipendejä ei voida enää myöntää. Asiasta ilmoitetaan tällä sivulla. Kehotamme ryhmiä kehittelemään yhdessä ideaa ja hakemaan stipendiä hyvissä ajoin.

Hyväksyttäviä kuluja ovat esimerkiksi esityksen/näyttelyn/konsertin tilavuokra, ohjaaja-, säestys- tai muut palkkiot sekä materiaalikulut. Stipendit ovat suuruudeltaan 100 – 700 euroa. Stipendiä haettaessa tulee esitellä projekti sekä perustella ja eritellä kulut.

Opisto maksaa hyväksyttyjen projektien kulut ryhmän ilmoittamien ja toimittamien laskujen, palkantilausten ja kuittien mukaan. Palkkioiden osalta on huomattava, että sivukulut sisältyvät stipendisummaan. Sivukulujen määrän voi tarkistaa sivulta https://www.palkka.fi/palkkalaskuri/index.htm. Stipendivaroja ei siirretä tilille.

Ryhmä vastaa itse tapahtuman järjestelyistä, hankinnoista ja tiedottamisesta. Opisto avustaa mielellään tiedottamisessa. Toivomme mainintaa juhlavuodesta sisällytettäväksi tilaisuuden markkinointimateriaaliin.